Algemene Voorwaarden

Voor de yogalessen gelden de volgende Algemene Voorwaarden van Simply Yoga *:
(* bij verplichte sluiting van de studio, worden de yogalessen online voortgezet en verzorgd).

Deelname lessen en betalingen

 • Deelname aan de lessen gaat via aanmelding voor een vaste lestijd, zodat een plek voor je gereserveerd wordt in de studio.
 • Nieuwe leerlingen kunnen kennismaken met yoga door middel van een proefles (eenmalig) of introductiemaand (4 lessen incl. proefles, eenmalig).
 • Proefles en introductiemaand dienen contant betaald te worden.
 • Na de proefperiode gaat deelname aan de lessen via een gekozen abonnementsvorm: blokinschrijving (15/30 weken) of een lessenkaart.
 • De inschrijving dient binnen 14 dagen na uitgifte factuur betaald te zijn.
 • Restitutie van lesgelden is in geen enkel geval mogelijk, ook niet als de lessen online verzorgd worden (iig noodzakelijke sluiting studio).
 • Simply Yoga behoudt het recht lesprijzen en -voorwaarden te veranderen. Dit zal nooit met terugwerkende kracht gebeuren.
 • De vakanties van de studio worden minstens een maand van te voren aangekondigd en hoeven niet betaald te worden. Vervalt je les ivm een feestdag of vakantie van de studio, dan wordt dit aangepast in de geldigheid van de blokinschrijving / leskaart. 

Afmelden en inhalen gemiste lessen

 • Bij verhindering s.v.p afmelden van de lessen in de studio via e-mail, sms of what’s app, minstens 6 uur voor aanvang van de avondles; bij ochtendlessen minstens 1 uur voor aanvang van de les. Niet (tijdig) afgemelde lessen komen te vervallen op je leskaart/blok en kunnen niet worden ingehaald. Voor online lessen geldt dat je jezelf juist registreert voor deelname aan de lessen, minstens 1 uur voor aanvang van de les.
 • Afmelding van privéles dient minstens 24 uur van te voren te gebeuren. Indien later, wordt 50% van het lesgeld in rekening gebracht. Indien geen of te late annulering, wordt 100% van het lesgeld in rekening gebracht.
 • Afmelding voor workshop minimaal 7 dagen van te voren, het inschrijfgeld wordt dan gerestitueerd. Indien later, wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht / geen inschrijfgeld gerestitueerd.
 • Het is mogelijk om in overleg gemiste studio- en online lessen in te halen binnen de huidige les/betalingstermijn. Dit is een service, en kan alleen als er ruimte is in een andere les.
 • Gemiste lessen doorschuiven naar een nieuwe betalingstermijn is niet mogelijk, tenzij anders overeengekomen.
 • Indien lessen gemist worden door ziekte, vakantie van de leerling of afwezigheid, wordt de blokinschrijving/leskaart niet verlengd / aangepast.
 • In geval van een operatie of langdurige blessure waarbij je verwacht langer dan vier achtereenvolgende lesweken niet te kunnen deelnemen aan de yogales, geldt dat je je inschrijving (leskaart / blokinschrijving) tijdelijk eenmalig kunt bevriezen na de eerste vier weken afwezigheid. De eerste vier gemiste lesweken gelden dan als eigen risico. Na het bevriezen van je leskaart/blokinschrijving wordt de lesplek niet voor je vrijgehouden. Als je de lessen na herstel weer voortzet, gaat de resterende geldigheid van je inschrijving in. Je kunt de 4 gemiste lessen dan alsnog inhalen in de resterde tijd van je lesperiode.
 • Het is niet mogelijk anderen op je blokinschrijving / leskaart te laten lessen.
 • Mocht Simply Yoga een les afzeggen dan wordt er: 1) gezocht naar een vervangende (Iyengar) yoga docent, of 2) in overleg gezocht naar een tijdstip om de les in te halen; of 3) de geldigheid van je blokinschrijving/leskaart verlengd.

Opzeggen

 • Schriftelijk, minimaal een maand voor afloop van de huidige blokinschrijving/leskaart. Zonder bericht doe je mee aan het nieuwe aansluitende blok / leskaart en ga je een nieuwe betalingstermijn aan.
 • Ook als je tijdelijk een pauze wilt tussen twee leskaarten / lesblokken, is het noodzakelijk een maand voor afloop van de lopende lesperiode op te zeggen.
 • Indien de leerling, behoudens schriftelijke goedkeuring van de yogastudio, handelt in strijd met deze voorwaarden, is de studio gerechtigd haar vordering ter incasso uit handen te geven.

Aansprakelijkheid

Hoewel uiterste zorgvuldigheid in acht wordt genomen bij het geven van de lessen, accepteert Simply Yoga geen aansprakelijkheid voor materiële en/of letsel schade.