Privacy Verklaring

Algemeen
Als je een lessen volgt bij Simply Yoga – Iyengar Yoga Studio Ede-Wageningen (hierna genoemd Simply Yoga), als je je aanmeldt voor een introductiemaand via de website, als je via het contactformulier op de website en vraagt stelt aan Simply Yoga of als je uit interesse je abonneert op de Nieuwsbrief via de website, dan heeft Simply Yoga bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG).
Hieronder staat op rijtje gezet:
1. welke gegevens Simply Yoga van jou verwerkt
2. waarom dat gedaan wordt
3. hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens omgaan, en
4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Simply Yoga.

Over jouw privacy bij Simply Yoga
Simply Yoga respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.
Hieronder wordt uitgelegd hoe, welke en waarom Simply Yoga jouw gegevens gebruikt. En dit gebeurt uitsluitend met jouw toestemming.

Welke van gegevens worden door Simply Yoga verzameld
Simply Yoga verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geinteresseerden in yoga
Bij het starten van het volgen van yogalessen bij Simply Yoga worden gegevens van het inschrijfformulier verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing).

Gegevens via website formulieren
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website: een vraagt stelt aan Simply Yoga, je abonneert op de Nieuwsbrief, of een introductiemaand aanvraagt, worden je naam en emailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen door de eigenaar/docent van Simply Yoga toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van de Simply Yoga.

Gegevens van websitebezoeken: Surf- en klikgedrag
Simply Yoga verzamelt informatie over bezoeken aan de website Simply Yoga. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden aan de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang.

Gegevens van digitale Nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag
Een aantal keer per jaar verstuurd Simply Yoga een digitale Nieusbrief via he online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de Nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?
De verzamelde gegevens, en met name naam, emailadres worden door Simply Yoga via een mailingslijst gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over ruilen van (inhaal)lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp.

 • Voor de facturatie en administratie maakt Simply Yoga gebruik van het boekhoudprogramma MoneyMonk. Je naam en emailadres wordt hierin ingevoerd om zo de facturatie per email te kunnen verzorgen. Simply Yoga heeft met MoneyMonk de “verwerkersovereenkomst” afgesloten Hierin staat beschreven hoe MoneyMonk omgaat met beveiliging, data-veiligheid, geheimhouding en datalekken. Kijk verder op de website van MoneyMonk hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door Simply Yoga en privacy.
 • Naast de emails die Simply Yoga stuurt, maakt Simply Yoga gebruik van het programma MailChimp om Nieuwsbrieven te ontwikkelen en versturen. Namen en emailadressen van leerlingen, oud-leerlingen, geinteresseerden, en mensen die zich inschrijven voor de Nieuwsbrief via het formulier opd e website, worden toegevoegd aan deze specifieke mailingslijst. Ten allertijde kun je je uitschrijven van deze Nieuwsbrieven via de link die onderaan de Nieuwsbrieven staat, of door dit aan te geven aan Simply Yoga. Kijk verder op de website van MailChimp.com hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door Simply Yoga en Privacy.
 • Voor de boekhouding en jaarverslag wordt Simply Yoga ondersteunt door ReWa Advies uit Ede. ReWa Advies heeft toegang tot de financiele overzichten van Simply Yoga. Simply Yoga heeft een Verwerkersovereenkomst afgesloten met ReWa Advies aangaande de privacy van klantgegevens in relatie tot betalingen.

SSL certificering website
Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website Simply Yoga maakt gebruik van SSL certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op mijn website.

Bewaartermijn van jouw gegevens
De termijn dat Simply Yoga jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

 • Voor zolang je lessen volgt bij Simply Yoga;
 • Zolang je op de Nieuwsbrief mailinglijst staat van Simply Yoga. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven.
 • Gedurende twee jaar nadat je met de yogalessen bent gestopt, behalve je naam en emailadres voor de Digitale Nieuwsbrief, tenzij je zelf besluit je uit te schrijven.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor:

 • De adresbestanden van Simply Yoga, de website en de externe diensten (MoneyMonk, MailChimp) maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat Simply Yoga jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.
 • Simply Yoga zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie of de verwerking van mijn email-nieuwsbrief.

Jouw rechten vanuit de privacy wetgeving
Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan Simply Yoga. Je begrijpt dat als je wilt deelnemen aan de lessen, Simply Yoga wel een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of email met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken. Bijvoorbeeld dat je wel gewone emails wilt ontvangen, maar niet de digitale Nieuwsbrief.
Al je rechten op een rijtje:

 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die Simply Yoga verwerkt in te zien.
 • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?
Als je een klacht heeft over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Simply Yoga, neem dan contact op met Simply Yoga. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

Vragen?
Hopelijk ben je zo voldoende geinformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: info@simplyyoga5.local of bel 06-26990345.