0
0,00
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Verdiepingsprogramma Yoga

Na ruim 10 jaar verzorgen van groepslessen en workshops, biedt Simply Yoga vanaf september 2021 een geïntegreerd verdiepingsprogramma Yoga aan. Het is een programma  van yogabeoefening en -studie. Yoga is een praktisch onderwerp, en moet ervaren worden in en door de beoefening, zodat het kan doorwerken in je dagelijks leven. De verdieping in asanas en pranayama volgens de onuitputtelijk diverse Iyengar Yoga methode en opbouw staat centraal en wordt aangeboden in verdiepingslessen. De beoefening wordt gevoed door inzichten uit de yogafilosofie en -psychologie, anatomie en fysiologie.

Aanvullend hierop worden extra sessies georganiseerd in de vorm van Yoga Talks, Q&A en Uitswisseling. Hierin worden onderwerpen uit de yogafilosofie en -psychologie ingeleid en besproken. Hiervoor wordt zowel geput uit de klassieke yogateksten als de boeken van yogaleraar B.K.S. Iyengar. Een stukje theorie geeft begrip en verdieping, maar krijgt nog meer betekenis als we kijken naar de praktische betekenis en vertaling in de Yoga beoefening en het dagelijks leven.

Het programma is geschikt voor leerlingen en studenten die een stevige basis hebben in Iyengar Yoga en zich naast de reguliere lessen verder willen verdiepen in het onderwerp. En meer willen begrijpen van Yoga als beoefening en als een manier om je leven te verrijken, fysiek en mentaal aan je gezondheid te werken, gezonde relaties te ontwikkelen met jezelf, anderen en de wereld om je heen.

Hoewel yoga een individuele en subjectieve aangelegenheid is, wordt in het programma ook aandacht besteed aan samen oefenen en uitwisseling. Het is motiverend en stimulerend met gelijkgestemden yoga te oefenen en ervaringen te delen. Ook zal er af en toe een gastdocent een sessie verzorgen, zodat je binnen de Iyengar yoga telkens weer verrast wordt door andere invalshoeken en perspectieven.

Het is aan te raden om het gehele programma integraal te volgen: de verdiepingslessen en Yoga Talks, omdat de Talks input geven voor de verdiepingslessen. De Yoga Talks worden alleen online gegeven; de verdiepingslessen worden LIVE in de studio gegeven, deelname via LIVESTREAM is bespreekbaar. Het is ook mogelijk losse sessies en Talks te volgen als er nog plek is. Het programma loopt van september 2021 tot en met mei 2022. Aangezien het onderwerp yoga eindeloos is, en er een grote variëteit aan onderwerpen uit de rijke Iyengar yoga traditie is, zal het vervolg krijgen.

Let op! Dit programma is geen lerarenopleiding. Echter, studenten die geïnteresseerd zijn in het leraarschap volgen dit verdiepingsprogramma en gaan aanvullend een mentor-traject aan (zie verderop).

Dit verdiepingsprogramma is voor jou als je:

 • Je verder wil verdiepen in de beoefening en theorie van yoga
 • Je nieuwsgierig bent in wat yoga nog meer te bieden heeft
 • Je het leuk vindt nieuwe houdingen, variaties en soms uitdagende dingen te oefenen
 • Zin en mogelijkheid hebt om je eigen thuis-beoefening verder te ontwikkelen
 • Yoga een integraler deel van je leven wilt laten worden; op de mat en buiten de mat
 • Samen wilt oefenen en uitwisselen met mensen die ook enthousiast zijn over yoga
 • Gedurende minimaal twee jaar Iyengar yogalessen hebt gevolgd
 • Geen ernstige/chronische blessures hebt

Het verdiepingsprogramma bestaat uit:

1. Verdiepingslessen Asanas & Pranayama

In de periode 2021 – 2022 worden 11 verdiepingslessen aangeboden, gericht op oefenen van asanas en pranayama. Verwacht diversiteit qua oefenreeksen, aandachtgebieden, creativiteit met props, samen oefenen, analyse, praktische theorie, etc. Elke sessie duurt 3 uur en vindt afwisselend plaats op zaterdag en zondag. Behalve het oefenen, is er in deze sessies ook gelegenheid tot uitwisseling, feedback, en persoonlijke aandachtspunten.

Data serie 1 2021:

 • zondag 5 september, 9.30 – 12.30
 • zaterdag 2 oktober, 15.00 – 18.00
 • zaterdag 23 oktober, 15.00 – 18.00
 • zondag 14 november, 9.30 – 12.30
 • zondag 12 december, 9.30 – 12.30

Kosten: € 187,50 voor de eerste serie

Data serie 2 2022:

 • zondag 23 januari 2022, 9.30 – 12.30
 • zaterdag 19 februari, 15.00 – 18.00
 • zaterdag 19 maart, 15.00 – 18.00 – gastdocent
 • zondag 20 maart, 9.30 – 12.30 – gastdocent
 • zaterdag 23 april, 15.00 – 18.00
 • zondag 22 mei, 9.30 – 12.30

Kosten: € 245,00 voor de tweede serie

2. Yoga Talks, Q&A en Uitwisseling

In deze sessies worden geleidelijk kennis en inzichten uit de yogafilosofie (o.a. Yoga Sutra’s) en yoga psychologie geïntroduceerd en besproken. Een diversiteit aan onderwerpen uit de klassieke yogaleer komt aan bod, gebaseerd op de yogateksten en boeken van yogaleraar B.K.S. Iyengar en andere auteurs. Onder andere: Wat is yoga?; Yoga mensbeeld, lagen en opbouw; ‘Yogic Mind’ – processen in de geest; Astangha Yoga – het 8-voudige pad; Sadhana – de beoefening; etc.  Bij elke Talk is er gelegenheid vragen te stellen en uit te wisselen om meer begrip te krijgen en te geven.

De Talks worden gegeven op vrijdag van 19.30 – 20.30 in hetzelfde weekend als de verdiepingslessen. Het voedt daarmee de praktische beoefening. De Talks worden via LIVESTREAM (Zoom) aangeboden, gemakkelijk vanuit huis te volgen. Tekst- en beeldmateriaal kunnen goed gedeeld worden en er is volop gelegenheid voor interactie. De opname van de Talk krijg je tevens een week beschikbaar.

Data Serie I – 2021

 • vrijdag 3 september, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 1 oktober, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 22 oktober, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 12 november, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 10 december, 19.30 – 20.30

Kosten: € 50 voor serie I

Data voor serie II – 2022

 • vrijdag 21 januari 2022, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 18 februari, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 18 maart, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 22 april, 19.30 – 20.30
 • vrijdag 20 mei, 19.30 – 20.30

Kosten: € 50 voor serie II

3. Verdiepen op specifieke thema’s

Op een aantal thema’s worden korte series aangeboden bestaande uit 4 sessies. Bijvoorbeeld: Yoga bij lage onderrug klachten; Yoga bij knie-en heupklachten; Yoga bij menstruatie/menopauze.
Deze series geven je meer inzicht en steun hoe je yogabeoefening aan te passen als je klachten hebt of meer over de mogelijkheden van aanpassingen wilt leren. Je kunt deze series aanvullend op het verdiepingsprogramma volgen.

 • Nieuw thema en data binnenkort bekend, woensdag , 18.15 – 19.30


Deelname via LIVESTREAM is mogelijk.

Zie ook agenda

Inschrijven en deelname 

 • De verdiepingslessen zijn als serie te volgen. Mocht er nog plek over zijn, dan is losse deelname per sessie ook mogelijk.
 • De verdiepingslessen gaan van start bij minimaal 8 inschrijvingen.
 • De Yoga Talks zijn ook als serie te volgen; je kunt de opname gebruiken mocht je een Talk missen.
 • De Yoga Talks gaan alleen van start als de verdiepingslessen ook starten; daarnaast bij minimaal 8 inschrijvingen
 • Mocht de studio onverhoopt verplicht worden te sluiten, dan worden de lessen voortgezet via LIVESTREAM / ZOOM. Er is geen restitutie van lesgeld mogelijk.
 • Bij verhindering of afwezigheid wordt geen lesgeld gerestitueerd.
 • De praktische sessies worden in het Nederlands/Engels (indien nodig) gegeven. De Yoga Talks zijn in het Nederlands.

Inschrijfgeld & Combinatiekorting

 • Verdiepingslessen serie I en II (11 sessies): € 375,00
 • Yoga Talks serie I en II (10 Talks): € 90,00
 • Verdiepingslessen serie I en Yoga Talks Serie I: € 210,00
 • Verdiepingslessen serie II en Yoga Talks Serie II: € 260,00
 • Alle verdiepingslessen en Yoga Talks: € 440,00
 • Losse verdiepingsles: € 45,00
 • Losse Yoga Talk: € 15,00
 • Serie themalessen apart aanmelden

Inschrijven kan tot uiterlijk 25 augustus!

Mentortraject voor Leraarschap

Als je je naast verdieping in je eigen beoefening, ook wilt bekwamen in het lesgeven in Iyengar Yoga, dan kun je een aanvullend mentortraject volgen. Iyengar Yoga docent word je niet zomaar, het vraagt een stevige periode van oefenen, studeren maar bovenal ervaren. Dat vormt de basis voor het lesgeven.  Als je minstens drie jaar regelmatig les hebt gevolgd, en ook zelf op de mat stapt om te oefenen, kun je contact opnemen met een mentor. Deze staan vermeld op de website van Iyengar Yoga Vereniging Nederland. De mentoren volgen de Opleidings- en Certificering Richtlijnen vanuit RIMYI (Ramani Iyengar Memorial Yoga Institute) in Pune.

Onder begeleiding van je mentor start je het mentortraject, dat doorgaans drie jaar in beslag neemt. Bij Simply Yoga bestaat het mentortraject uit deelname aan het jaarlijkse verdiepingsjaar (en/of workshops), het volgen van reguliere lessen, het volgen van de themalessen, observeren bij lessen, beginnen met assisteren, en later met lesgeven, zelfstudie, samen oefenen met andere leerlingen. Dit aangevuld met jaarlijks enkele individuele coaching-sessies, deelname aan workshops bij andere gecertificeerde yogadocenten, en aanvullende leessuggesties en opdrachten voor yoga filosofie- en anatomie. Zie hieronder voor meer details over het mentortraject.

Qua kosten betaal je voor:

 • Deelname aan het verdiepingsjaar / workshops en Yoga Talks (€440,00);
 • Deelname aan de reguliere lessen, ook voor de lessen waarin je begint met observeren, assisteren en lesgeven (zie prijzen);
 • De themalessen (zie agenda);
 • 5 jaarlijkse individuele coaching-sessies (à €55,00),
 • Aanvullende lessen die je buiten Simply Yoga volgt;
 • Aanschaf basis literatuur van B.K.S. Iyengar (zie IYVN).
 • Lidmaatschap IYVN.
 • Inschrijfgeld examen.

De reguliere feedback bij observeren, extra assisteren, het gebruik van de studio voor eigen beoefening of met collega’s, oefen-, studie- en leesopdrachten zijn inbegrepen. Wel wordt er commitment van je gevraagd en verwacht.

Aan het begin van het derde jaar bespreken we de voortgang  en evalueren we of deelname aan het examen dat jaar mogelijk is (examens vinden doorgaans in juni plaats). Als dat het geval is,  werken we toe naar een aanbeveling voor het examen van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland. Let op: deelname aan het mentortraject houdt niet automatisch in dat je een aanbeveling krijgt! Ook is de timing van het examen afhankelijk van de planning van IYVN. Als trainee van het mentortraject word je verwacht lid te worden van IYVN.

1. Deelname reguliere lessen

Als trainee van het mentortraject volg je:

– In het eerste jaar naast het verdiepingsjaar minstens twee reguliere lessen per week. Een gevorderde les voor het verdiepen van je eigen beoefening en een beginners / algemene les om goed de basistechnieken en lesgeef principes te leren en verfrissen.

– In het tweede jaar zet je je eigen beoefening voort in het verdiepingsjaar/workshops en minstens een les per week, en neem je aan minstens 20 extra lessen deel voor observatie (10x) en assisteren (10x). Telkens bespreken we na afloop kort je bevindingen en indrukken. Je schrijft hierover beknopte reflectieverslagen. De observaties/leerpunten bespreken we verder in de individuele coaching-sessies.

– In het derde jaar zet je je eigen beoefening voort in het verdiepingsjaar / workshops en een les per week, en neem je aan minstens 20 extra lessen deel voor assisteren en beginnen met lesgeven. Je krijgt feedback, soms ook via video-opname en schrijft zelf reflectieverslagen.

2. Zelfstudie, reflectie & feedback

Naast het volgen van sessies, wordt er tijdens de mentortraject ook flink zelfstandig (dagelijks) geoefend en gestudeerd. Dit doe je grotendeels thuis, waarbij je input krijgt in de vorm van een leeslijst, oefenreeksen, praktische casestudies en kleine opdrachten. En je krijgt de mogelijkheid om te oefen in de studio.

Je voortgang, vragen en feedback op deze onderdelen bespreken we in individuele coaching-sessies, minimaal 5 keer per jaar in te plannen (5 x 60 minuten).

3. Deelname externe workshops

Naast de begeleiding vanuit Simply Yoga, volg je per jaar minstens 8 lesuren bij andere gecertificeerde Iyengar Yoga docenten. IYVN organiseert ook jaarlijks een aantal workshops.

4. Leren lesgeven

Het leren lesgeven vindt met name in het derde jaar plaats, tijdens de reguliere lessen (minstens 20 keer). Aanvullend kunnen lesgeef sessies georganiseerd worden om dit verder te verdiepen. Ook word je aangemoedigd een eigen oefengroepje te starten.