Verdiepingsprogramma Yoga

In september 2024 start het nieuwe verdiepingsprogramma Yoga. Het is een programma  van yogabeoefening en studie. Yoga is een praktisch onderwerp, en moet ervaren worden in en door de beoefening, zodat het kan doorwerken in je dagelijks leven. De verdieping in asanas en pranayama volgens de onuitputtelijk diverse Iyengar Yoga methode en opbouw staat centraal en wordt aangeboden in verdiepingslessen.

In de verdiepingslessen komen aanvullend en geïntegreerd belangrijke aspecten uit de yogafilosofie en -psychologie, anatomie en fysiologie aan de orde. Een stukje theorie geeft een kader, zorgt voor meer begrip en verdieping als we kijken naar de praktische betekenis en vertaling in de Yoga beoefening en het dagelijks leven.

Het programma is geschikt voor leerlingen en studenten die een stevige basis hebben in Iyengar Yoga en zich naast de reguliere lessen verder willen verdiepen in het onderwerp. Voor leerlingen die bereidt zijn om tussen de sessies door een aantal teksten te lezen, en die meer willen begrijpen ervaren wat de waarde van beoefening kan zijn in je dagelijks leven. Je hoeft niet aan een eerder verdiepingsjaar deelgenomen te hebben om dit jaar bij te wonen.

In het programma wordt ook aandacht besteed aan uitwisseling (over de theorie en de praktische beoefening) en samen oefenen, dat werkt motiverend en stimulerend. Telkens zul je verrast worden door de rijkdom van de Iyengar Yoga methode door de verschillende invalshoeken en perspectieven.

Dit verdiepingsjaar Yoga loopt van september 2024 tot en met mei 2025. Heb je interesse, maar twijfel te of het wat voor jou is? Neem dan gerust contact op.

Let op! Dit programma is geen lerarenopleiding. Echter, studenten die geïnteresseerd zijn in het leraarschap volgen dit verdiepingsprogramma en gaan aanvullend een mentor-traject aan (zie verderop).

Dit verdiepingsprogramma is voor jou als je:

 • Je verder wil verdiepen in de beoefening en theorie van yoga
 • Je nieuwsgierig bent in wat yoga nog meer te bieden heeft
 • Je het leuk vindt nieuwe houdingen, variaties en soms uitdagende dingen te oefenen
 • Zin en mogelijkheid hebt om je eigen thuis-beoefening verder te ontwikkelen
 • Yoga een integraler deel van je leven wilt laten worden; op de mat en buiten de mat
 • Samen wilt oefenen en uitwisselen met mensen die ook enthousiast zijn over yoga
 • Gedurende minimaal twee jaar Iyengar yogalessen hebt gevolgd, en bekend bent met hoofdstand en schouderstand of zelfstandig alternatieven kan oefenen
 • Geen ernstige/chronische blessures hebt

Het verdiepingsprogramma bestaat uit:

1. Verdiepingslessen Asanas & Pranayama / Verstilling

In de periode 2024 – 2025 worden 7 verdiepingslessen aangeboden, gericht op oefenen van asanas en pranayama. Soms zullen we bv. ook teksten of mantras gebruiken en oefenen om tot een meditatieve staat te komen. De drie-daagse Eindejaars workshop is aanvullend te volgen. Verwacht diversiteit qua oefenreeksen, aandachtgebieden, creativiteit met props, samen oefenen, analyse, praktische theorie, etc. Elke sessie duurt 4 uur en ziet er globaal als volgt uit: een inleiding en uitwisseling over de concepten uit de teksten (ca.30 minuten), asana beoefening (ca. 2.30u), kleine pauze, pranayama of andere verstilde beoefening (ca. 45 minuten). Behalve het oefenen, is er tijdens deze sessies altijd gelegenheid tot uitwisseling, feedback en persoonlijke aandachtspunten.

Verdiepingsjaar ’24 – ’25:

 • zondag 8 september, 9.30 – 13.30
 • zondag 13 oktober, 9.30 – 13.30
 • zondag 24 november, 9.30 – 13.30
 • 3-daagse Eindejaarsworkshop:
  • vrijdag 27 december: 15.00 – 17.30
  • zaterdag 28 december: 9.30 – 13.30
  • zondag 29 december: 9.30 – 13.30
 • zondag 26 januari, 9.30 – 13.30
 • zondag 9 maart, 9.30 – 13.30
 • zondag 6 april, 9.30 – 13.30
 • zondag 18 mei, 9.30 – 13.30

2. Geïntegreerde yoga theorie & filosofie

Vanuit het principe “Theory may informs, practice convinces”, zal elke verdiepingsles starten met een stukje theorie. We zullen dit jaar een aantal teksten van yogaleraar B.K.S. Iyengar gebruiken:

 • The Tree of Yoga – classic guide to integrating yoga into your daily life (UK)
 • Light on Pranayama – introductie hoofdstuk (UK)
 • Yoga Dipika – inleiding (NL)

Per sessie lezen de deelnemers ter voorbereiding een deel van de tekst. In de sessies worden sleutelbegrippen worden verder toegelicht, bevraagd en besproken. De link met asana en pranayamabeoefening wordt telkens gelegd. Gaandeweg wordt het grotere kader van je beoefening duidelijker en wordt het begrip achter de ‘Iyengar methode’ groter.

De asana en pranayama sessies zullen afwisselend zijn, en gebaseerd op de level 1 en 2 syllabus. De verschillende groepen asanas komen aan de orde. Soms rondom een specifiek thema, of een specifieke sequence voor gerichte gezondheidseffecten. En soms werken we toe naar nieuwe of moeilijkere houdingen. Telkens zullen we nieuwe aspecten belichten, observeren bij elkaar, soms samen oefenen. Ook wordt er tijdens de beoefening meer uitleg gegeven over de yoga anatomie, fysiologie en effecten van de houdingen.

3. Lesgeven & Teacher’s Lab 

Voor leraren in opleiding of in bijscholing is verdieping en continuïteit in eigen beoefening de basis, gevoed met theorie, leren observeren en correct gebruik van props. Dit komt allemaal aan de orde in de Verdiepingslessen. Daarnaast is het belangrijk om observatie- en lesgeefvaardigheden te ontwikkelen en verfijnen. Deze aanvullende sessies zijn hierop gericht. Verplicht voor de mentées in het mentorprogramma, maar ook geschikt als je specifiek interesse hebt in de Iyengar-Yoga lesgeefmethode.

Deze sessies worden aansluitend aan de Verdiepingslessen georganiseerd:

 • Zondag 8 september: 14.00 – 16.00
 • Zondag 13 oktober: 14.00 – 16.00
 • Zondag 24 november: 14.00 – 16.00
 • Zondag 26 januari: 14.00 – 16.00
 • Zondag 9 maart: 14.00 – 16.00
 • Zondag 6 april: 14.00 – 16.00
 • Zondag 18 mei: 14.00 – 16.00

Inschrijven en deelname 

 • Inschrijven voor het gehele Verdiepingsprogramma kan vanaf 15 mei 2024, per email.
 • Bij inschrijvingen voor 1 juli geldt de vroegboekkorting.
 • Voor inschrijvingen na 1 juli betaal je het volle tarief.
 • Er geldt combinatiekorting, bekijk de opties.
 • Mocht er na 1 september nog plek over zijn, dan is deelname per losse Verdiepingsles mogelijk.
 • De 3-daagse Eindejaars Workshop is optioneel bij te boeken. Dit wordt wel aangeraden. Voor trainées van mentorprogramma is deelname wel verplicht.
 • Kopie van het introductie hoofdstukken Light on Pranayama en Yoga Dipika is inbegrepen bij de prijs. Het boek The Tree of Yoga schaf je zelf aan.
 • Eventueel ander les/beeld materiaal en snacks/thee zijn bij de prijs inbegrepen.
 • Het gehele Verdiepingsprogramma gaat van start bij minimaal 8 inschrijvingen.
 • Mocht de studio onverhoopt verplicht worden te sluiten door overheidsmaatregelen, dan wordt een alternatieve invulling gegeven aan het programma (mogelijk online via LIVESTREAM / ZOOM, aangepaste data of lestijden).
 • Bij verhindering, afwezigheid, ziekte of voortijdig stoppen van deelnemers aan verdere deelname van het Verdiepingsjaar wordt geen inschrijfgeld gerestitueerd.
 • De verdiepingssessies worden in het Nederlands gegeven, de teksten zijn grotendeels in het Engels.

Inschrijfgeld en combinatiekorting 

 • Verdiepingsprogramma (7 sessies, 28 uur): € 350,00 vroegboekprijs / na 1 juli € 385,00
 • 3-daagse Eindejaars Workshop (10,5 uur): € 145,00 (aanmelden na 1 november € 155,00)
 • Lesgeven & Teachers’ Lab (7 sessies = 14 uur): € 175,00
 • Verdiepingsprogramma & 3-daagse Eindejaarsworkshop (38,5 uur) : € 475,00 vroegboekprijs / na 1 juli € 520,00
 • Losse verdiepingsles: € 60,00
 • Aanschaf The Tree of Yoga: ca. € 10,00 (zie o.a. bol.com).

Inschrijven kan tot uiterlijk 15 augustus voor het gehele Verdiepingsprogramma!

Mentortraject voor Leraarschap

Als je je naast verdieping in je eigen beoefening, ook wilt bekwamen in het lesgeven in Iyengar Yoga, dan kun je een aanvullend mentortraject volgen. Iyengar Yoga docent word je niet zomaar, het vraagt een stevige periode van oefenen, studeren maar bovenal ervaren. Dat vormt de basis voor het lesgeven.  Als je minstens drie jaar regelmatig les hebt gevolgd, en ook zelf dagelijks op de mat stapt om te oefenen, kun je contact opnemen met een mentor. Deze staan vermeld op de website van Iyengar Yoga Vereniging Nederland. De mentoren volgen de Opleidings- en Certificering Richtlijnen vanuit RIMYI (Ramani Iyengar Memorial Yoga Institute) in Pune, India.

Onder begeleiding van je mentor start je het mentortraject, dat doorgaans drie jaar in beslag neemt. Bij Simply Yoga bestaat het mentortraject uit deelname aan het jaarlijkse verdiepingsjaar (en/of workshops), het volgen van reguliere lessen, het volgen van de themalessen, observeren bij lessen, beginnen met assisteren, en later met lesgeven, zelfstudie, samen oefenen met andere leerlingen. Dit aangevuld met individuele coaching-sessies, deelname aan workshops bij andere gecertificeerde yogadocenten, en aanvullende leessuggesties en opdrachten voor yoga filosofie- en anatomie. Zie hieronder voor meer details over het mentortraject.

Qua kosten betaal je voor:

 • Deelname aan het verdiepingsprogramma, 3-daagse Eindejaars Workshop & Teachers’ Lab;
 • Deelname aan de reguliere lessen die je zelf volgt (zie prijzen);
 • De additionele themalessen (zie agenda);
 • 5 jaarlijkse individuele coaching-sessies (à €60,00),
 • Aanvullende lessen die je buiten Simply Yoga volgt;
 • Aanschaf basis literatuur van B.K.S. Iyengar (zie IYVN).
 • Lidmaatschap IYVN.
 • Inschrijfgeld examen.

De reguliere feedback bij observeren, extra assisteren, het gebruik van de studio voor eigen beoefening of met collega’s, oefen-, studie- en leesopdrachten zijn inbegrepen. Let op: deelname aan het mentortraject vraagt een grote en langdurige commitment!

Aan het begin van het derde jaar bespreken we de voortgang  en evalueren we of deelname aan het examen dat jaar mogelijk is (examens vinden doorgaans in juni plaats). Als dat het geval is,  werken we toe naar een aanbeveling voor het examen van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland. Let op: deelname aan het mentortraject houdt niet automatisch in dat je een aanbeveling krijgt! Ook is de timing van het examen afhankelijk van de planning van IYVN. Als trainee van het mentortraject word je verwacht lid te worden van IYVN.

1. Deelname reguliere lessen

Als trainee van het mentortraject volg je:

– In het eerste jaar naast het verdiepingsjaar minstens twee reguliere lessen per week. Een gevorderde les voor het verdiepen van je eigen beoefening en een beginners / algemene les om goed de basistechnieken en lesgeef principes te leren en verfrissen.

– In het tweede jaar zet je je eigen beoefening voort in het verdiepingsjaar/workshops en minstens twee lessen per week, en neem je aan minstens 20 extra lessen deel voor assisteren en kleine stukjes lesgeven. Telkens bespreken we na afloop kort je bevindingen en indrukken. Je schrijft hierover beknopte reflectieverslagen. De observaties/leerpunten bespreken we verder in de individuele coaching-sessies.

– In het derde jaar zet je je eigen beoefening voort in het verdiepingsjaar / workshops en twee lessen per week, en neem je aan minstens 20 extra lessen deel voor assisteren en lesgeven. Je krijgt feedback, soms ook via video-opname en schrijft zelf reflectieverslagen.

2. Zelfstudie, reflectie & feedback

Naast het volgen van sessies, wordt er tijdens de mentortraject ook flink zelfstandig (dagelijks) geoefend en gestudeerd. Dit doe je grotendeels thuis, waarbij je input krijgt in de vorm van een leeslijst, oefenreeksen, praktische casestudies en kleine opdrachten. En je krijgt de mogelijkheid om te oefen in de studio.

Je voortgang, vragen en feedback op deze onderdelen bespreken we in individuele coaching-sessies, minimaal 5 keer per jaar in te plannen (5 x 75 minuten).

3. Deelname externe workshops

Naast de begeleiding vanuit Simply Yoga, volg je per jaar minstens 12 lesuren bij andere gecertificeerde Iyengar Yoga docenten. IYVN organiseert ook jaarlijks een aantal workshops.

4. Leren lesgeven

Het leren lesgeven vindt met name in het tweede en derde jaar plaats, tijdens de reguliere lessen (minstens 20 keer). Aanvullend worden lesgeef sessies (Teachers’ Lab) georganiseerd worden om dit verder te ontwikkelen. Ook word je aangemoedigd een eigen oefengroepje te starten. En zullen we in overleg de mogelijkheden bespreken voor een “community klas” in de studio.